Céim 3: Leasuithe

Céim 3

Céim 3: Níl tús curtha le leasuithe go fóill. Tá muid ag Céim 1 faoi láthair: Réamhdhréacht.

Tá 3 bheart sa chéim seo:

  • Comhairliúchán Poiblí (lena n-áirítear aon Tuarascálacha Comhshaoil gaolmhara).
  • Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar an chomhairliúchán phoiblí a ullmhú.
  • Cinntí a dhéanamh maidir leis na leasuithe ábhartha agus maidir leis na Comhaltaí Tofa á nglacadh le plean deiridh