Céim 2: Dréachtphlean

Céim 2

Céim 2: Níl tús curtha leis an Dréachtphlean Forbartha go fóill. Tá muid ag Céim 1 faoi láthair: Réamhdhréacht.

Tá 3 bheart sa chéim seo:

  • Comhairliúchán Poiblí ar an Dréachtphlean (lena n-áirítear na Tuarascálacha Comhshaoil a ghabhann leis)
  • Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar an chomhairliúchán phoiblí a ullmhú.
  • An (seans) go ndéanfadh na comhaltaí tofa leasuithe (athruithe) ábhartha ar an dréachtphlean.