Doiciméid

Le linn an chomhairliúcháin phoiblí réamhdhréachtaigh, foilsíodh páipéar Saincheisteanna agus Roghanna ina leagtar amach na príomhcheisteanna  don phlean úr.

Ceisteanna agus roghanna as gaeilge

Beidh an plean faoi réir ag Measúnú Straitéiseach Timpeallachta (MST). Tá an Chomhairle i mbun Scóipeáil MST leis na ceisteanna ábhartha timpeallachta a aithint agus leis an leibhéal cuí measúnaithe a shocrú, agus mar gheall air sin, tá Páipéar Scóipeála Ceisteanna MST ullmhaithe againn.