Déan Aighneacht

Dúnta8 Aib, 2022, 9:00am - 3 Mei, 2022, 11:59pm

Primary tabs

Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachtaithe Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall
2024-2030
 

Tá tábhacht le do thuairim agus is féidir leat cuidiú leis an phlean forbartha nua a mhúnlú. Fáiltíonn an Chomhairle roimh aighneachtaí ó achan chuid den tsochaí.

Tháinig deireadh leis an chomhairliúchán poiblí réamhdhréachtach i dtaca leis an phlean forbartha úr ar an 3 Meitheamh 2022. Ba mhaith leis an Chomhairle buíochas a ghabháil le gach duine a tháinig chuig na hócáidí buail isteach, a rinne aighneachtaí, nó a líon isteach an suirbhé ar líne. 

Is féidir leat na haighneachtaí a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí réamhdhréachtaigh anseo.

Tá Tuairisc Phríomhfheidhmeannaigh á hullmhú anois bunaithe ar na haighneachtaí a fuarthas agus déanfaidh na Comhairleoirí a machnamh ar an tuairisc sin sula nglacfar leis an dréachtphlean forbartha.

Reáchtálfaidh an Comhairle comhairliúchán poiblí eile nuair a fhoilseofar an dréachtphlean agus nuair a fhoilseofar aon athrú ar an dréachtphlean, agus beidh deis ag an phobal tuilleadh aighneachtaí a dhéanamh.  

 

Téamaí

Forbairt Gheilleagrach
Athghiniúint Uirbeach
Iompar
Athrú Aeráide
Turasóireacht
Bun Cranncha
Bun Dobhráin
Bealach Féich/Srath an Urláir agus Tionscadal Straitéiseach na mBóithre TEN-T PRIPD
General
Core Strategy
Renewable Energy
Natural Heritage
Built Heritage
Telecoms
Flooding
Rural Housing
Urban Housing
Water and Wastewater Infrastructure
Community
Marine
Islands
Extractive Industry and Geology
Culture
Gaeltacht