Contact us

To inquire about any consultation or the submission process please contact us at the following locations or use the email form below. 

Chun fiosrú a dhéanamh faoi aon chomhairliúchán nó faoin bpróiseas aighneachta déan teagmháil linn ag na láithreacha seo a leanas nó úsáid an fhoirm ríomhphoist thíos.

 

Donegal County Council,

County House, The Diamond, Lifford, Co. Donegal,  F93 Y622

Telephone: + 353 (0)74 91 53900
email: info@donegalcoco.ie

Comhairle Contae Dhún na nGall

Teach an Chontae, An Chearnóg, Leifear, Co. Dhún na nGall, F93 Y622

Guthán:  074 9153900
Rphost:  info@donegalcoco.ie